Videos

Eliminación del boro en aguas de riego como elemento fitotóxico


Píldora Tecnológica de Hidrotec sobre la eliminación del boro en aguas de riego como elemento fitotóxico.